De aller fleste av oss møter på problemer eller utfordringer i løpet av livet, og noen ganger kan disse problemene være såpass belastende at man ikke klarer å håndtere de på egenhånd. Slike problemer og utfordringer kan være tap av en nær relasjon, psykiske lidelser eller andre mindre hverdagsproblemer.

Psykologhjelp kan være nyttig uavhengig av omfanget til problemet, altså kan en psykolog være behjelpelig med alle slags problemer, både små og store. Andre ganger er det hjelp nok i seg selv å kun ha noen å snakke med.

Oppsøker man psykologhjelp, vil man sammen med psykologen sin, prøve å finne både årsaken til problemet, i tillegg til å finne en løsning slik at man kan forbedre livskvaliteten.

Psykologhjelp i Oslo kommune

I Norge har alle voksnene (16 år og oppover) rett på nødvendig med psykisk helsehjelp. Dette skal være et tilbud som er tilgengelig og gratis for alle innbyggere. I Oslo er det lagt spesielt fokus på rask hjelp, og det jobbes kontinuerlig for å redusere ventetiden på psykisk helsehjelp.

Psykologhjelp i Oslo

Er man usikker på om man skal oppsøke psykologhjelp i Oslo, kan det være svært behjelpelig å ta kontakt med fastlegen sin som første steg.

Fastlegen som første steg mot videre hjelp

Fastlegen kan være et godt alternativ å ta kontakt med som det første steget mot videre hjelp. Fastlegen kan være behjelpelig med lette til moderate psykiske helseplager, i tillegg til at han/hun kan henvise deg videre til en psykolog dersom behovet er der.

Fastlegen kan også henvise pasienter videre til andre psykiske helsetilbud som er tilgjengelige i Oslo, eller den kommunen man er bosatt i.

Psykologhjelp og psykiske lidelser

Sliter man med en psykisk lidelse, slik som angst, traumer, depresjon og lignende, vil man oppleve symptomer av denne lidelsen som kan gjøre det svært vanskelig å fungere optimalt i hverdagen. Velger man å oppsøke en psykolog, kan denne hjelpen bidra med å minske disse symptomene. Det er viktig å merke seg at ikke alle symptomene vil forsvinne med en gang.

psykiske lidelser

Psykologhjelp er en prosess som krever mye innsats fra både pasient og psykolog. Med et godt samarbeid mellom psykolog og pasient, kan man hjelpe pasienten til å håndtere disse symptomene bedre, slik at man sakte, men sikkert kan lære seg å leve med dem.

Angst

Mange opplever at livet, kan være svært stressende. Det er mange situasjoner som kan gjøre at man føler på en angstfølelse inne i kroppen. Stress og angst kan videreutvikle seg til flere andre psykiske lidelser og alvorlige helseproblemer. Sliter man med mye angst og stress, kan en psykolog hjelpe til med å håndtere stresset og minske angsten.

Depresjon

Typiske tegn på at man sliter med depresjon kan være overveldende følelser av hjelpeløshet eller håpløshet, samt at man føler seg konstant utmattet og umotivert. Depresjon er en relativt vanlig psykisk lidelse som kommer i ulikt omfang og med ulikt tidsperspektiv.

Depresjon

To personer som sliter med depresjon, kan altså oppleve denne lidelsen svært forskjellig. Tretthet, tap av interesser og lite følelser kan også være virkningene av en depresjon.

Psykologhjelp vs. medisiner

Mange forskere hevder at fordelene som kommer med psykologhjelp, varer lenger enn virkningen som medisiner har alene. Medisiner kan bidra til å minske symptomer på noen psykiske lidelser, mens psykologhjelp vil lære pasienten å håndtere utfordringen sin på egenhånd. De ferdighetene som pasienten får ut av psykologhjelp, vil også vedvare etter terapien er avsluttet, i motsetning til medisinering.

Oppbygning av tillitt

Når man jobber som psykolog, er det særlig to begreper som står sentralt i arbeidet man gjør med enhver pasient; tillitt og ærlighet. Det er utrolig viktig å bygge et tillitsforhold mellom psykolog og pasient, for å klare å finne årsaken til eventuelle problemer.

Denne årsaken sitter ofte dypt, og derfor er det viktig med ærlighet og gjensidig respekt. Mange opplever det utfordrerne å åpne seg såpass mye opp for en egentlig ukjent person, og derfor er det viktig å vite at dette tillitsforholdet ikke blir etablert over natten.

Oppbygning av tillitt

Psykologhjelp kan bli sett på som en langvarig prosess med flere ledd. Hvor lang tid det tar for en pasient å åpne seg opp til psykologen sin, vil naturligvis variere fra person til person. For noen trenger man kun noen få timer, mens andre trenger betydelig mye lenger tid.

Allen psykologer har taushetsplikt

I Oslo har absolutt alle psykologer taushetsplikt, dette gjelder også i alle andre kommuner i landet. Denne taushetsplikten er avgjørende når det kommer til å bygge et tillitsforhold mellom psykolog og pasient. På den måten kan man alltid være trygg på at det man forteller sin psykolog, ikke blir fortalt videre til noen andre.

En psykolog kan bli avviklet fra denne taushetsplikten i enkelte tilfeller der det er fare for enten pasientens eller andres liv. Er dette tilfelle, vil psykologen bli fraskrevet taushetsplikten sin, i tillegg til at han/hun blir pålagt en meldeplikt.

Kilde: