Vold, våpen og død forårsaker store traumer for flere enn bare de som er utsatt for dette. Vold, faren for vold og redselen for vold kan være lammende for både voksne og barn. I dag så lever vi i et usikkert verdenssamfunn hvor nyhetsbildet kjører kontinuerlig saker fra hele verden.

Siden verden er blitt mindre og det som skjer har komt nærmere, så får mennesker reaksjoner selv om hendelsene ikke skjer i nærmiljøet.

Traumer skapes av redsel og frykt, og det lammer og endrer hverdagen til de som opplever dette. Våpen er et av de viktigste redskapene individuelle mennesker bruker som forårsaker traumer hos andre personer. Våpendebatten har pågått i mange år i USA, uten at det har ført frem til noe resultat.

Masseskyting

Tirsdag 24 mai i år, skjedde nok en masseskyting i USA. Det var den tredje masseskytingsepisoden i landet på en uke. Denne siste skjedde i en mindre by i staten Texas på en barneskole av alle ting. 19 barn og 2 voksne ble drept, mens mange andre ble skadet. Alle barna var fra den samme klassen. Hva skjer med de som overlever noe sånt?

Masseskyting

De barna som overlevde, var vitne til at halvparten av klassekameratene i tillegg til læreren ble drept. Drapsmannen som i dette tilfellet var en atten år gammel ung mann, forskanset seg i klasserommet i en time. Han spilte musikk og kom med kommentarer som «god natt» og «nå skal dere dø». Hva gjør dette med barnesinnet? Om en er voksen eller bare et barn, så vil dette være ekstreme situasjoner som vil forårsake livsvarige traumer.

USA er unntaket i verden

Andre land har helt klart opplevd lignende episoder hvor en eller flere personer forårsaker masseskyting. Land som Australia, Storbritannia og New Zealand har alle hatt masseskyting. Forskjellen mellom disse landene og USA, er at de fikk i stand strenge våpenlover i etterkant av masseskytingen. Og dette har virket. Det er ikke registrert lignende episoder siden. Dette klarer de ikke å få til i USA.

Drap og vold begått med våpen er vanvittig høyt i USA, og tallene øker for hvert år. Det føres statistikk over mye forskjellig og en av disse tingene er statistikk over mennesker som dør som følge av våpen i USA. Denne statistikken føres av Gun Violence Archive i USA. Så langt i år så har de registrert:

  • Vanvittige 17 194 mennesker er døde på grunn av et våpen.
  • 9570 personer har brukt et våpen til å begå selvmord.
  • Med den siste masseskytingen på barneskolen i Texas, er det hittil i år registrert 213 masseskytinger i landet.
  • 54 personer har blitt drept hver dag i år.

Gun Violence Archive klassifiserer masseskyting som en hendelse hvor antallet omkomne er fire eller flere personer. Da inkluderer man ikke med eventuelle dødsfall av skytteren som ofte tar sitt eget liv, eller blir drept av politiet på stedet.

Ufattelig mange traumer

Det finnes tall for hvor mange som blir drept av håndvåpen eller maskingevær, men tallene over alle de som berøres og påføres traumer finnes ikke. Det er så uendelig mange flere enn kun de som skytes og deres nærmere. Man kan tenke seg det som ringer i vann. Ringvirkningene er så store og berører så veldig mange mennesker.  Tar man den siste masseskytingen som skjedde i Texas, så har man en lang liste over mennesker som har fått traumer etter dette.

  • Venner og medelever
  • Foreldre, søsken og familie
  • Lærere og ansatte ved skolen
  • Andre elever ved andre skoler i landet
  • Andre foreldre og familier i resten av landet
  • Lærere og alle som jobber ved alle de ulike skolene i landet

Som en ser over, så er det nesten umulig å skulle føre noen form for statistikk over antallet personer som opplever traumer på grunn av en slik episode. Skadeomfanget er så ufattelig stort, både på mikro- og makronivå.

Å forestille seg traumer av dette slaget

Når en ni- eller tiåring mister halvparten av klassekameratene sine i en ekstremt voldelig episode, vil dette være traumer som vokser med barnet. Barnet kan lære seg å leve med dem, men vil aldri glemme hva som skjedde og vil mest sannsynlig påvirkes gjennom hele livet.

19 barn som dør på en dramatisk, blodig og voldelig måte. Episoden varte i rundt 60 minutter, men har nok for barna føltes som en hel evighet. Overlevende klassevenner har fortalt om venner som ble truffet av kuler i ansiktet, venner som har hatt blod over hele seg og lærer som har blitt skutt gjennom magen. Hvordan blir det for de som overlevde å dra tilbake på skolebenken? Hva gjør dette med deres sosiale liv etter å ha mistet så mange venner på en slik måte?

Traume

Kunne vært en film

Ei jente fortalte en reporter at hun lå ved siden av venninnen inne i klasserommet. De lå på gulvet. Begge veldig stille og prøvde å gjøre seg usynlige. Begge tilsmurt av blod. De ene forskjellen var at venninnen var brutalt drept av flere kuler og alt blodet var kun fra henne.

Dette i seg selv er ekstremt traumatisk. I tillegg fortalte denne jenta at hun faktisk hadde smurt venninnens blod på seg selv. Hun ville prøve å lure gjerningsmannen til å tro at også hun var drept og død. Traumer skapes av mye mindre enn dette. Dette er en handling som vitner om et sterkt overlevelsesinstinkt hos vedkomne, snartenkt og redsel.

Hva slags traumer vil disse ofrene kunne få?

Det aller første man kan tenke seg og som noen av de overlevende barna har uttalt, er at de ikke ønsker seg tilbake i skolebygningen etter dette. Selve skolebygningen og det fysiske rundt klasserommene med lukter og andre synsinntrykk vil kunne trigge traumer. Disse traumene vil kunne forårsake at barn ikke vil mestre en vanlig skolehverdag igjen. Dette isolerer dem og kan få konsekvenser for videre skole og utdanning.

Et av de barna som overlevde har vist tegn på et annet type traume. Gjerningsmannen var en ung mann på 18 år. Etter å ha blitt reddet ut av skolebygningen, har ikke dette offeret som er ei jente klart å forholde seg til menn. Menn trigger allerede traumer for denne unge jenta.

Kilde:

Traumer, frykt og kjærlighet